Kulturang Enterprise

Konsep ng Enterprise: Upang lumikha ng halaga para sa mga customer ay upang lumikha ng halaga para sa ating sarili.
Enterprise Spirit: Upang maging kapareha mo.
Layunin ng Enterprise: Ang karapat-dapat na kalidad ay ang obligasyon para sa lipunan, at ang mabuting kalidad ay ang kontribusyon para sa lipunan.
Serbisyo sa Enterprise: Lumagpas sa mga inaasahan ng customer.